La Cañada 7/8 High School — Bell Schedules

Regular Schedule
Monday-Tuesday - Friday
Description / Period Start Time End Time Length
0 6:42 AM 7:38 AM 56 min
1 7:45 AM 8:41 AM 56 min
2 8:48 AM 9:50 AM 62 min
Break 9:50 AM 10:00 AM 10 min
3 10:07 AM 11:03 AM 56 min
7-8 Lunch 11:03 AM 11:33 AM 30 min
4 [9-12] 11:10 AM 12:06 PM 56 min
4 [7-8] 11:40 AM 12:36 PM 56 min
9-12 Lunch 12:06 PM 12:36 PM 30 min
5 12:43 PM 1:39 PM 56 min
6 1:46 PM 2:42 PM 56 min
Block Schedule
Wednesday-Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
0 6:42 AM 7:38 AM 56 min
1 or 2 7:45 AM 9:30 AM 105 min
Break 9:30 AM 9:46 AM 16 min
3 or 4 9:53 AM 11:38 AM 105 min
STEP/HR (9-12) 11:45 AM 12:20 PM 35 min
7-8 Lunch 11:38 AM 12:08 PM 30 min
9-12 Lunch 12:20 PM 12:50 PM 30 min
STEP/HR (7-8) 12:15 PM 12:50 PM 35 min
5 or 6 12:57 PM 2:42 PM 105 min
Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:50 AM 8:38 AM 48 min
2* 8th Assembly 8:44 AM 9:32 AM 48 min
7th Assembly 9:32 AM 10:20 AM 48 min
8th Period-2 9:32 AM 10:20 AM 48 min
9-12 Assembly 9:32 AM 10:20 AM 48 min
Break 10:20 AM 10:29 AM 9 min
3 10:35 AM 11:23 AM 48 min
7-8 Lunch 11:23 AM 11:53 AM 30 min
4 [9-12] 11:29 AM 12:17 PM 48 min
4 [7-8] 11:59 AM 12:47 PM 48 min
9-12 Lunch 12:17 PM 12:47 PM 30 min
5 12:53 PM 1:41 PM 48 min
6 1:47 PM 2:35 PM 48 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:50 AM 8:28 AM 38 min
2 8:35 AM 9:13 AM 38 min
3 9:21 AM 9:59 AM 38 min
Break 9:59 AM 10:09 AM 10 min
4 10:16 AM 10:54 AM 38 min
5 11:01 AM 11:38 AM 37 min
6 11:47 AM 12:25 PM 38 min
Late Start Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
0 6:42 AM 7:30 AM 48 min
Collaboration 7:30 AM 8:30 AM 60 min
Break 8:30 AM 8:40 AM 10 min
1 8:40 AM 9:28 AM 48 min
2 9:35 AM 10:23 AM 48 min
Break 10:23 AM 10:33 AM 10 min
3 10:40 AM 11:28 AM 48 min
7-8 Lunch 11:28 AM 11:58 AM 30 min
4 [9-12] 11:35 AM 12:23 PM 48 min
4 [7-8] 12:05 PM 12:53 PM 48 min
9-12 Lunch 12:23 PM 12:53 PM 30 min
5 1:00 PM 1:48 PM 48 min
6 1:55 PM 2:43 PM 48 min
Finals Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1. 2 or 3 7:50 AM 9:55 AM 125 min
Break 9:55 AM 10:14 AM 19 min
4.5 or 6 10:20 AM 12:25 PM 125 min
La Cañada 7/8 High School - 4463 Oak Grove Drive, La Cañada, CA 91011 - Phone: (818) 952-4293 - Fax: (818) 952-4214